Българско заемно дружество КЪМ САЙТА
bzd

Само през месец декември всеки първи и пети кредит до заплата - само срещу 1 (един) лев оскъпяване!

Примерен кредит: Кредит за 200 (двеста) лева при ГПР 6,17 %, със срок на изплащане до 30 (тридесет) дни, с уговорена договорна лихва за периода на кредита в размер на 1 (един) лев, като общата сума за връщане е 201 (двеста и един) лева.