Българско заемно дружество КЪМ САЙТА
bzd

Само през месец декември всеки първи и пети кредит до 500лв - само срещу 1 (един) лев оскъпяване!

Пример: Кредит за 500 (петстотин) лева при ГПР 2,43 %, със срок на изплащане до 30 (тридесет) дни, с уговорена договорна лихва за периода на кредита в размер на 1 (един) лев, като общата сума за връщане е 501 (петстотин и един) лева. БЪЛГАРСКО ЗАЕМНО ДРУЖЕСТВО е лицензирана пред БНБ финансова институция с адрес гр. София, ул Проф. Фритьоф Нансен 23А, ет.1, оф.4