loader
Кредити с ипотека - олекотена и сигурна процедура!
Image

БНБ: Жилищата поскъпват с високи темпове

Текущите лихви създават условия за повишено търсене на кредити, в резултат на което кредитната дейност се разширява с ускорени темпове, особено в сегмента на жилищните кредити.

На този фон цените на жилищата продължават да нарастват със сравнително високи темпове. Това посочват от Българска народна банка в изданието Банките в България.

В рамките на тримесечието обемът на необслужваните кредити намалява, което е свързано с операции по отписвания и продажби, главно в сегмента на кредитите за нефинансови предприятия.

Въпреки че в краткосрочен план засилването на кредитната активност може да окаже благоприятен ефект върху финансовия резултат на банковия сектор, продължителното запазване на текущите нива на кредитен растеж създават предпоставки за нарастване на задлъжнялостта и за натрупване на циклични рискове, които могат да се материализират при икономически спад под формата на увеличение на необслужваните кредити и на обезценките, пише още в анализа на БНБ.

Според банковите експерти несигурността относно развитието на пандемията от COVID-19 остава значителна независимо от започналото подобрение в икономическата среда.

Предвид на това, че към настоящия момент частният кредитен мораториум е изтекъл за съществена част от попадналите в обхвата му кредити, качеството на кредитния портфейл може да се влоши, предупреждават от БНБ.

Засега от банката не се отчитат съществена промяна в обема на необслужваните кредити, но по-високият им дял за кредитите с изтекъл мораториум спрямо нивото на съотношението за целия кредитен портфейл е признак за изостряне на кредитния риск в сравнение с периода преди началото на пандемията.

 

Източник: https://www.pariteni.bg/