loader
Кредити с ипотека - олекотена и сигурна процедура!
Image

Дълъг или кратък срок да избера за кредита си

Дълъг или кратък срок да избера за ипотечния си кредит?

Този въпрос занимава все повече хора, откакто лихвите по ипотечни кредити достигнаха рекордно ниските нива от 2.2% и все повече от купувачите могат реално да избират дали да изплатят дома си за амбициозните 15 години или да го разсрочат максимално - за 35 години (в различните банки максималния срок е различен). Например за кредит в размер на 100 хил. лева и лихва 2.6% това би означавало месечна вноска от 671 лв. в първия случай или 363 лв. във втория.

Общоприетото схващане е, че колкото по-дълъг е срокът на кредита, толкова повече лихви ще платите. Това е причина много купувачи да се стремят към максимално къс срок за ипотека. Това обаче води до висока вноска, което понякога може да се окаже бреме за домакинството, разказват запознати.

Добре е месечните задължения по кредити да не надвишават 30% от месечните доходи. Това би осигурило спокойствие при евентуален временен спад на доходите. За хора с добра дисциплина обаче това не винаги е най-правилната стратегия, съветват специалистите.

За не малко кредитополучатели добра стратегия е да се избере по-дълъг погасителен план, който им позволява комфортна месечна вноска. Това дава на клиентите свобода те да решат кога да направят частично предсрочно погасяване на ипотеката си. Ако в даден момент това се случи, не се плащат наказателни лихви, ако са изминали 12 месеца от изтегляне на кредита.

Предсрочното погасяване обаче не става автоматично - банката няма как да реши, че щом имате спестена определена сума по сметката, то тя е предназначена за покриване на част от вашата ипотека. Затова, клиентът трябва да попълни молба, с която да заяви, че иска тази сума да отиде за плащане на част от главницата по кредита му, също и да реши дали иска така да съкрати срока на заема или да намали месечната си вноска. Обикновено това се случва до 2-3 пъти годишно, според възможностите на клиента, споделят от платформата.

 За тези, които имат “широки пръсти” и по-трудно спестяват, експертите препоръчват предоговаряне на месечната вноска. Кога това е подходящ вариант? Когато разполагате с повече доходи например, което най-често става със смяна на работа или повишение в рамките на същата компания. Така, ако нямат навика да спестяват, но имат възможността да отделят повече средства всеки месец, без това да се отрази на качеството на живот, клиентите съвсем спокойно могат да поискат по-висока вноска и да изплатят заема по-бързо.

Каква обаче е разликата в това да платите предсрочно кредит с по-дълъг първоначален срок, вместо да изберете по-кратък период от самото начало? 

Първият вариант Ви дава много повече свобода и контрол върху целия процес. Кредитните експерти съветват месечната вноска да е основният критерий при избор на оферта. Дали кредитът ще бъде изплатен за 15 или 35 години зависи изцяло от клиента и неговата финансова дисциплина, но при избор на по-кратък срок в началото той се нагърбва с високи вноски, които ограничават възможностите му и го подлагат на допълнителен риск да изпадне в невъзможност да покрива вноските си. 

 

 

Източник: https://www.pariteni.bg