loader
Кредити с ипотека - олекотена и сигурна процедура!
Image

Електронното строително разрешение ще стане факт най-късно през 2023 година

За да се ограничат корупционните практики при издаването на строителни разрешителни са нужни нормативни промени, които намаляват тежестта, така че по-малко публичната администрация да се занимава с несвойствени функции, контролирайки частен бизнес. Това каза проф. арх. Борислав Борисов, председател на Координационният съвет на браншовите организации в устройственото планиране, инвестиционното проектиране и строителството, в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.  "Второто направление, по което трябва да се работи, е дигитализация. Бихме могли в това отношение да направим сериозен пробив. Преди седмица имахме среща с министъра за електронно управление и ще бъде създадена работна група, която да доведе до край тази промяна". 

Електронното строително разрешение ще бъде процес като всяка друга електронна услуга, каза гостът. "Водят се преговори дали да има преходен период и експериментално прилагане на тази инициатива, например в една отделна община, за да бъдат избегнати евентуални грешки при реализация на подобна технология". 

"Да се подават документите за строителни разрешителни само по електронен път е едната необходима промяна. Втората е да бъде цялостно намалена административната тежест до онази степен, която е екзстенцминимумът, покриващ функциите на публичната администрация". 

Основата идея е да се минимализира човешкият контакт между бизнеса и общинската администрация, потвърди Борисов. "И в момента има нормативно условие, че проектите се предават в два екземпляра на хартия и в един на електронен носител, но доминира и даже на 100% се реализира на хартиен носител, а електронното предаване е проформа".

"Електронното строително разрешение ще се реализира, ако не тази година, най-късно следващата. Вече не може да се работи без единен публичен регистър. Това изключително ще облекчи този процес". 

Време е за радикална промяна в строителното законодателство и дори закъсняваме, сподели гостът. "Сега се надяваме, с декларираното от страна на правителството желание за промяна, за има нулева толерантност и намаляване на административната тежест, да направим този пробив, който за нашето общество е изключително необходим. А именно - да облекчим инвестиционните инициативи и да дадем възможност на професионалистите да бъдат водещи в този сектор".

"Една от големите пречки е тромавата процедура по отношение на подробни общоустройствени планове, които са предпоставка изобщо да се стигне до виза за проучване и проектиране, до самото проучване и проектиране и изобщо до строителство. Другата, не по-малка пречка е самият процес на одобряване на инвестиционните проекти и издаване на разрешение за строеж. А ако е свързано и с недвижимо културно наследство, вместо процесът да протича бързо, ефекивно и в интерес, не само на заинтересуваните страни, но и на цялото общество, тя се проточва с години". 

Трябва да се облекчи или изобщо да се премахне субективният фактор, когато строителните работи касаят недвижимо културно наследство, категоричен бе събеседникът. "Това може да се осъществи чрез ясно дефиниране на критериите за ограниченията, характерни за конкретна градска среда или определена сграда. Когато тези критеии са записани в единен информационен регистър, който е публичен, нещата стават изключително прости". 

"Вчера имахме среща със зам. министъра на културата, арх. Влади Калинов, и договорихме първи стъпки за реформа в това направление". 

Постигането на по-качествена градска среда и да не се стига до абсурдни ситуации, в които се прави ремонт на ремонта при изграждането на публични пространства в градовете касае преди всичко регионалната политика, дейностите на общините, обясни гостът. "Контролът при взимането на решения и изпълнението на тези проекти трябва да бъде по-различен. В момента се засилва  гражданският контрол, но той е недостатъчен".

"Когато се постави задание, което не помага за намирането на най-доброто решение, нямате гаранция, че конкурсът ще постигне най-добрия резултат. Другото е свързано с провеждането на самата процедура след победата на съответния колектив, чрез критериите за приемане на съответните проекти в общината". 

 

Източник: https://www.bloombergtv.bg/