loader
Кредити с ипотека - олекотена и сигурна процедура!
Image

Колко българи имат кредити за милиони

106 кредита за над 1 милион лева са изтеглили домакинствата, показват данните на БНБ. Те са за общата сума от 176,3 милиона лева. Към края на мрат броят на заемите над 1 милион лева намалява като преди година те са били 142 на обща стойност близо 243,8 милиона лева.

Спад има и в кредитите до 1000 лева, такива са 1,37 милиона заема. Намаляват и тези със суми между 1000 до 2500 лева, каквито са 385 717 заема.

Общо в края на март 2021 г. броят на кредитите на домакинствата намалява на годишна база с 5,8%, като достига 2,769 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база със 7,1%, като достига 26,085 млрд. лева. В края на март 2021 г. в сравнение с края на декември 2020 г. броят на тези кредити намалява с 0,1%, а размерът им се увеличава с 2,3%.

Към края на март 2021 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 22,1%. Такива са близо 40 000 кредита, отпуснати на домакинствата от банките.

Кредитите на бизнеса в края на първото тримесечие на 2021 година са 141 хил. броя, като спадат на годишна база с 5,2%. Размерът на тези кредити е 36,128 млрд. лева, което представлява нарастване с 2,7% на годишна база.

Спрямо края на предходното тримесечие броят на кредитите на сектор Нефинансови предприятия нараства с 1,1%, а размерът им – с 0,3%.

Трите  отрасъла  с  най-големи  дялове  в  общата  сума  на  кредитите  за  сектора  са Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (26,3%), Преработваща промишленост (22,2%) и Операции с недвижими имоти (10,9%). Към края на март 2021 г. в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 75%.

 

Източник: https://www.pariteni.bg/