loader
Кредити с ипотека - олекотена и сигурна процедура!
Image

Колко кредити у нас не се обслужват

3,27 млрд. лева е обемът на необслужваните кредити в банковата система към края на юни. Към края на второто тримесечие на 2021 г. обемът на необслужваните кредити (с просрочие над 90 дни) спада дo 3,273 млрд. лв. от 3,322 млрд. лв. тримесечие по-рано. Това показва бюлетинът на Асоциацията на търговските банки.

Делът на необслужваните кредити средно за банковата система спада до 4,58% от 4,71%, колкото бе в края на март 2021 г. В края  на  второто тримесечие на 2021 г. при нефинансовите предприятия делът остава без промяна при 5%

Спрямо предходното тримесечие при жилищните кредити нивото се понижава до 2,46% от 2,87%. Делът на необслужваните потребителски кредити спада до 6,43% от 6,74%.  

Към края на юни 2021 г. необслужваните фирмени кредити възлизат на 1,916 млрд. лв. В сегмента на жилищните кредити се отбелязва понижение до 360,2 млн. лв. от 402,4 млн. лв., в сравнение с предходното тримесечие, докато необслужваните потребителски кредити са в размер на 876,1 млн. лв., спрямо 886,7 млн. лв. тримесечие по-рано.

Към 30 юни 2021 г. общият брутен размер на отсрочените кредити по Реда за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции е 9,422 млрд. лв., от които 7,348 млрд. лв. за предприятия и 2,075 млрд. лв. за домакинствата.

При някои депозити се отчита минимално повишение на лихвите към юни спрямо март. 

 

 Източник: https://www.pariteni.bg/

Става дума за новооткритите депозити за домакинствата, чиито лихвен процент се покачва от 0,07 на 0,08 % при левовите и от 0,06 до 0,09 на сто при евровите в края на юни спрямо март тази година.
 
При депозитите на предприятия обаче има отрицателна лихва – при нулев процент в края на март, към края на юли говорим за минус 0,25%. При кредитите също има намаление – както при самите лихвени проценти, така и при годишния процент на разходите по обслужването им.