loader
Кредити с ипотека - олекотена и сигурна процедура!
Image

Кредити за изграждане на фотоволтаични централи ще отпуска ББР

Българската банка за развитие ще финансира изграждането на фотоволтаични централи за нуждите на бизнеса, съобщиха от институцията.

Новият финансов продукт е в отговор на растящото притеснение на компаниите от цената на тока у нас и в Европа и повишеното търсене на електроенергия. Превключването на бизнеса към слънчева енергия е работещо решение в контекста на изчерпващите се невъзобновяеми източници и заложените от ЕС цели за постигане на въглеродна неутралност.

Кредитите ще са за мощности под под 1 МW/p, като отпусканите заеми могат да са до 95% от стойността на соларните централи, чрез които фирмите да намалят сериозно енергийните си разходи.

Условието е компаниите да са микро-, малки или средни предприятия.

Заемите ще са със срок до 15 години, като с тях могат да се захранват както предприятия и офис-сгради, така и търговски обекти.

Банката си поставя като дългосрочна цел подпомагането на зеления преход на националната икономика и увеличаването на дела на екологично чисти енергийни източници, тъй като 25 на сто от парниковите емисии в глобален мащаб идват от производството на електричество. Изграждането на мощности за зелена енергия е част от пакета мерки на Европейската комисия, включени в т.нар. „Зелена сделка“, чиято цел е намаляване на въглеродния отпечатък до 2050 г.

 

Източник: https://www.pariteni.bg/