loader
Кредити с ипотека - олекотена и сигурна процедура!
Image

Подготвят платежните системи за плащания в евро

Подготовката на доставчиците на платежни услуги и на платежната инфраструктура за обработка на незабавни плащания и на пакетни клиентски преводи ще позволи при приемане на еврото като законно платежна средство в страната услугите лесно да бъдат адаптирани без сериозни преработки на платежните системи и вътрешните системите на банките.

Това заяви Нина Стоянова, подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“ на бизнес форум,

Незабавните плащания очертават предстоящите промени в платежната инфраструктура както в Европейския съюз, така и у нас. Тяхно предимство е възможността изпращането на стоки да се синхронизира с плащането, а превежданите средства да бъдат незабавно достъпни за получателя, което повишава сигурността и доверието в бизнес отношенията и платежния процес.

В Стратегията на ЕС за плащанията на дребно незабавните са наречени „новата норма“. Комисията се стреми към цялостно въвеждане на незабавните плащания в ЕС до края на 2021 г., заяви Стоянова.

По думите й в България проектът за незабавни плащания в национална валута вече е в напреднал етап. Той е разработен от оператора на платежната система за малки плащания БИСЕРА 6 – „Борика“ АД, със съдействието на БНБ като оператор на националната система за брутен сетълмент в реално време РИНГС. Актуализиран беше лицензът на „Борика“ АД като оператор на платежната система БИСЕРА 6, позволяващ системата да обработва незабавни плащания в размер до 100 000 лв.

Операторът „Борика“ разработи необходимата инфраструктура, което позволи да започне тестването и имплементирането на новата функционалност с пазарни участници, допълни подуправителят на БНБ. По думите й незабавните плащания са базирани на SEPA схемата за незабавни кредитни преводи.

Те ще могат да се извършват 24 часа на ден в рамките на до 10 секунди от задължаване сметката на платеца до заверяване сметката на получателя и получаване на потвърждение от платеца. Сетълментът им в РИНГС ще се извършва при прилагане на разпространения в Европа т. нар. префинансиран (pre-funding) модел.

Той изисква използването на специална сметка в централната банка, предназначена единствено за сетълмент на незабавни плащания. Предвижда се всички банки да могат да получават незабавни плащания до април 2023 г.

Същевременно, като следваща фаза на същия проект, се работи по подготовка за обработката на пакетни клиентски преводи в лева. Те също са базирани на изискванията на SEPA схемата за кредитни преводи. Клиентските преводите ще бъдат изпращани в пакет от банката на наредителя за обработка в БИСЕРА 6, а сетълментът им ще се извършва при прилагане на префинансирания модел в РИНГС.

Това ще ускори извършването на клиентски плащания, като времето за заверяване сметката на всеки получател ще е за по-малко от час. Предвижда се банките в България да мигрират от кредитни преводи с предварително определен момент на сетълмент (три пъти на ден) към обработка на пакетни плащания до края на 2021 г., посочи Нина Стоянова.

 

      Източник: https://www.pariteni.bg