loader
Кредити с ипотека - олекотена и сигурна процедура!
Image

През октомври намалява броят на банкнотите в обръщение

Към края на октомври общо 546 748 006 е броят на банкнотите в обръщение у нас, съобщиха от БНБ. Спрямо края на септември има намаление - тогава българите разполагаха с 550 909 790 банкноти.

У нас се използват банкноти с номинална стойност от 5, 10, 20, 50 и 100 лева /тази е в обръщение от декември 2003 г./. Най-много сред тях като брой са тези от 50 лева - 202 799 700. Това предопределя и факта, че и като стойност тази банкнота е с най-висока стойност. 

Най-малко като брой са банкнотите от 5 лева – 29 507 538. 

От БНБ показват тримесечни данни и за броя на регистрираните неистински банкноти. 

Между януари и март те са 217.  През второто тримесечие са отчетени 214 неистински банкноти, а през третото – 134.

От БНБ отново напомнят, че е необходимо веднага да уведомите органите на полицията, ако получите неистински и преправени банкноти или монети. Притежаването на неистински банкноти и монети, както и прокарването им в обращение, като знаете, че те са неистински, представлява криминално престъпление.

Българска народна банка заменя повредени български банкноти и монети, които са законно платежно средство или са извадени от обращение, с неизтекъл срок на обмяна.

 

Източник: https://www.banker.bg/