loader
Кредити с ипотека - олекотена и сигурна процедура!
Image

Пробутват най-често фалшиви 50 лева

Българите държат в портмонето все по-едри банкноти, затова и най-фалшифицираната банкнота вече е тази от 50 лева. Това показват данните на БНБ.

175 фалшиви банкноти от 50 лева са били задържани през четвъртото тримесечие на 2021 г. или това са 42.58% от всички неистински банкноти. Неистинските банкноти от 100 лева са били 94 на брой или с дял от 22.87%, а тези от 20 лева — 92 броя. По 25 броя са фалшивите десетолевки и петолевки.

В периода октомври – декември 2021 г. бяха регистрирани и задържани общо 475  броя неистински български разменни монети, от които 5  броя от 2  лева, 8 броя от 1 лев и 462 броя от 50 стотинки, показват още данните на БНБ.

За една година в структурата по брой на банкнотите в обращение нараснаха дяловете на тези от 50 и 100 лева, като по-голямо е нарастването на дела на 50-левовите банкноти (с 4.96 процентни пункта). Спрямо същия период дяловете на банкнотите от 5, 10 и 20 лева намаляха, като с най-голямо намаление (с 3.02 процентни пункта) е делът на 20-левовите банкноти.

В края на 2021  г. общата стойност на намиращите се извън касите на БНБ банкноти с номинал 50 лева е 10 622.1 млн. лв., което е най-големият дял (44.01%) в структурата по стойност на банкнотите в обращение. С най-малък дял (0.62%) е стойността на банкнотите с номинал 5 лева
 
В края на 2021 г. парите в обращение достигнаха 24 696.7 млн. лв. За едногодишен период (спрямо края на 2020 г.) те нараснаха с 16.3%, или с 3455.7 млн. лв.

През съответния предходен едногодишен период нарастването им беше по-малко както в процентно отношение (11.2%), така и като абсолютна стойност (2136.1 млн. лв.).

През октомври  – декември 2021  г. парите в обращение се увеличиха с 1074.8 млн. лв., или с 4.6% в сравнение с края на септември 2021 г. Най-голямо увеличение на парите в обращение в рамките на последното тримесечие на 2021 г. беше регистрирано през декември – 874.4 млн. лв., което представлява 3.7% ръст спрямо предходния месец ноември. По-значителното нарастване през декември е характерно за този период на годината предвид традиционно повишеното търсене на налични пари през коледните и новогодишни празници.

С най-голям дял (37.33%) в общия брой на банкнотите в обращение в края на 2021  г. е банкнотата от 50  лева, като към 31  декември в обращение са 212.4  млн.  броя банкноти с този номинал. С най-малък дял (5.24%) e броят на банкнотите от 5 лева.

 

Източник: https://www.pariteni.bg/