loader
Кредити с ипотека - олекотена и сигурна процедура!
Image

Ремонтираме дома с кредит

Хората на възраст 50-60 и повече години най-често взимат кредит за ремонт на дома. Около 40% от техните молби са именно за заем за обновяване на жилището.

Това показва новото издание на обзора "Потребителският кредит на българина" за периода май-октомври 2021 г., подготвен от една от най-големите финансови групи у нас.

По-младите - 20-годишните взимат кредит най-често за покупката на употребяван автомобил, като 1/3 от техните молби са за финансиране на кола на средна стойност 4751 лв. Често това е първият потребителски кредит на хората от тази възрастова група, които тепърва започват да градят кредитна история.

По отношение на кредитите за пари в брой, най-висока средна сума – 8000 лв., заявяват хората на 50-59 години.
Увеличава се сумата, която хората теглят, показват още данните. За периода май-октомври 2021 г. средният размер на заявките за потребителски кредити нараства с 9,4% спрямо периода ноември 2020 г. - април 2021 г. Хората кандидатстват за средно 8835 лв., а шест месеца по-рано сумата е била 8074 лв.
 
Средният размер на заявките за топ 5 цели, които формират близо 90% от всички кредити, нарасна с 11,4%. Например, размерът на заемите за ремонт на дома нарастват с 6,7% от 8460 до 9026 лева, за покупка на употребяван автомобил – с 6,5% от 8596 лв. до 9154 лв. Ръстът на средните суми на молбите за заеми за покупка на автомобил се обяснява както с желанието на хората да притежават по-модерна кола, така и с намаленото предлагане заради пандемията.

Хората на възраст 50-60 и повече години най-често взимат кредит за ремонт на дома. Около 40% от техните молби са именно за заем за обновяване на жилището,

Това показва новото издание на обзора „Потребителският кредит на българина“ за периода май-октомври 2021 г., подготвен от финансистите.

По-младите – 20-годишните взимат кредит най-често за покупката на употребяван автомобил, като 1/3 от техните молби са за финансиране на кола на средна стойност 4751 лв. Често това е първият потребителски кредит на хората от тази възрастова група, които тепърва започват да градят кредитна история.

По отношение на кредитите за пари в брой, най-висока средна сума – 8000 лв., заявяват хората на 50-59 години.
Увеличава се сумата, която хората теглят, показват още данните. За периода май-октомври 2021 г. средният размер на заявките за потребителски кредити нараства с 9,4% спрямо периода ноември 2020 г. - април 2021 г. Хората кандидатстват за средно 8835 лв., а шест месеца по-рано сумата е била 8074 лв.
 
Средният размер на заявките за топ 5 цели, които формират близо 90% от всички кредити, нарасна с 11,4%. Например, размерът на заемите за ремонт на дома нарастват с 6,7% от 8460 до 9026 лева, за покупка на употребяван автомобил – с 6,5% от 8596 лв. до 9154 лв. Ръстът на средните суми на молбите за заеми за покупка на автомобил се обяснява както с желанието на хората да притежават по-модерна кола, така и с намаленото предлагане заради пандемията.

Над 90% от хората използват обединяването на задълженията не само да преструктурират стари кредити, но и за да финансират нови проекти. Това е една от причините клиентите да предпочитат по-висока месечна вноска за консолидация – средно 330 лв., в сравнение със средното за останалите потребителски кредити на банката, при които средната месечна вноска е в размер на 250 лв.

Това показва, че хората, които използват кредити за обединяване на задължения имат добри доходи и възможности да финансират нови проекти, а кредитът за консолидация при тях не е „лекарство“ срещу висока задлъжнялост, а ключ към ново потребление, с което да повишат стандарта си на живот.

 

Източник: https://www.pariteni.bg/