Понеделник – петък : 9:00 - 18:00

02 / 90 55 222

Често задавани въпроси

 • Промяна в Общите Условия

  Уважаеми клиенти,

   

   

  От 03.04.2018 г. влизат в сила следните допълнения в Общите условия на "Форуком и Компания" ООД - Клон София:

   

  • В раздел I. „ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. ПОНЯТИЯ.“

      A) От точка 1.7.A. се премахват думите „ и „Заем за 1 лев““.

              Б) Точка 1.7.А.5 се отменя.

              В) Добавят се точки както следва:

  1.7.Б „Специални условия“ са всички условия, различни от установените в тези Общи условия, и засягащи начините за кандидатстване за кредит, за сключване на Договор за потребителски кредит, усвояване или погасяване на потребителски кредит, както и такива условия, отнасящи се до ползване на преференциални условия от клиенти и кредитополучатели, до различни промоции и томболи с награди и др., както и до такива условия свързани с кандидатстване и погасяване на кредит.

   1.7.Б.1 Различните специални условия (ползване на отстъпки, текущи промоции, игри с парични и предметни награди и др.) са установени и подробно описани на сайта на ДРУЖЕСТВОТО – www.bzd.bg.

  1.7.Б.2 „Форуком и Компания“ ООД си запазва правото във всеки един момент да променя, премахва или добавя дадени специални условия, без това да засяга вече сключените Договори за потребителски кредит.

   

  • В раздел III. „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ“ се добавя точка 3.1.3 "ДРУЖЕСТВОТО е длъжно да публикува на сайта – www.bzd.bg, специалните условия по Раздел I, т. 1.7.Б., доколкото същите не са изрично предвидени в тези Общи условия."

   

   

  От 09.01.2018 г. влизат в сила следните допълнения в Общите условия на "Форуком и Компания" ООД - Клон София:

   

  • В раздел I. „ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. ПОНЯТИЯ.“ точка 1.4 се променя на "Общите условия съдържат информацията, която ДРУЖЕСТВОТО трябва да предостави на своите клиенти, съгласно нормативните актове, които регулират дейността му, включително информация за основните права и задължения на "Форуком и Компания" ООД - клон София и на кредитополучателите."

   

   

  От 04.12.2017 г. влизат в сила следните допълнения в Общите условия на "Форуком и Компания" ООД - Клон София:

   

  • В раздел I. „ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. ПОНЯТИЯ.“ се добавят точки 1.7А, 1.7А1, 1.7А2, 1.7А3, 1.7А4, които описват предлаганите услугив промоционален и извън промоционален период.

   

  От 24.03.2017 г. влизат в сила следните допълнения в Общите условия на "Форуком и Компания" ООД - Клон София:

   

  • В раздел III. „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ“ се допълва точка 3.4.2, която касае правата и задълженията на Кредитополучателя при ползването на кредита.
  • В раздел III. „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ“ се добавя точка 3.9, която касае удължаването на срока за връщане на Кредита от Кредитополучателя

   

  От 10.02.2017 г. влизат в сила следните допълнения в Общите условия на "Форуком и Компания" ООД - Клон София:

   

  • В раздел III. „ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА ЗА КРЕДИТ“ се отменя точка 3.8.1 и точка 3.8.2, които касаят разноските по администриране и връщане на кредита.

   

   

  Повече информация за допълненията можете да откриете тук.

   

  С уважение,

  Екипът на БЗД!

 • Как получавам заема?

  Изцяло онлайн, след регистрация, отнемаща минути, по избран от теб начин - в офисите на Easy Pay или по банкова сметка, според това какво си посочил при кандидатстване.

 • Наистина ли всичко се случва онлайн?

  Да, попълването и изпращането на заявлението за кредит, както и подписването на договора се извършват изцяло онлайн - без нужда от посещаване на офис. След одобрение, получаваш желаната сума веднага.

 • В кои градове на страната работите?

  Можеш да заявиш кредит от всяка точка на страната с достъп до интернет и покритие на мобилен оператор. Изпращаш заявлението изцяло онлайн, а получаваш парите по банков път или на каса на Easy Pay.

 • Има ли такса за подаване на заявление за заем?

  Не, подаването на заявление за заем е напълно безплатно.

 • Има ли скрити такси и комисионни?

  Предлаганите от нас кредити нямат допълнителни такси или комисионни. Всички условия са точно, ясно и конкретно формулирани и подробно описани в договорите.

 • Какво представлява договорът за потребителски заем?

  Формата и съдържанието на договора за потребителски кредит са строго и ясно регламентирани в чл. 11 от Закона за потребителския кредит. Нашите договори са изцяло съобразени с изискванията на този нормативен акт. Преди подписването всеки се запознава с условията на договора.

 • След колко време и как мога да получа парите?

  След получаване на одобрение от нас, можеш да вземеш парите си в брой веднага от най-близката до теб каса на Easy Pay или да ги получиш по банковата си сметка, според това какво си избрал при кандидатстване.

 • Как и къде мога да платя вноските си по кредита?

  Можеш да върнеш заем или да платиш вноска по него по най-удобен за теб начин - с банков превод или на каса на Easy Pay:

   

   

   

   

  • с Банков превод 

   Попълни вносна бележка (платежно нареждане) със следните данни:
   В полза на: Форуком и Компания ООД - Клон София
   При банка: Първа Инвестиционна Банка АД
   IBAN: BG54FINV91501016859272
   BIC: FINVBGSF
   Основание: ЕГН и/или Номера на твоя договор

 • Ако изплатя заема си предсрочно, дължа ли наказателни такси и комисионни?

  При предсрочно погасяване не се начисляват никакви допълнителни такси или комисионни.

 • Какво да правя, ако не съм в състояние да си изплатя заема?

  Ако имаш затруднения с връщане на заем или с плащане на месечни вноски по заем, свържи се с нас. Наш служител ще ти помогне и ще ти даде най-добрия съвет за конкретната ситуация.

 • Тарифа

  Т А Р И Ф А

  за

  таксите
  за допълнителните услуги, предоставяни от "
  ФОРУКОМ И КОМПАНИЯ" ООД и за действия по извънсъдебно събиране на задължения

   

  Приета с решение на управителя на „Форуком и Компания“ ООД от 24.03.2017 г. и се прилага за услугите, предоставяни от дружеството по нови сключени с дружеството договори за заем след датата на приемането й.

  1. Удължаването на Срока за връщане на Кредита, съгласно точка 3.9. и следващите от Общите Условия на договора за кредит, в зависимост от срока за удължаване и първоначалния размер на Кредита.

   

  Заем до заплата

                         

  Сума на кредита     Период           Такса

   

  50-99 лв.                       5 дни             9.50 лв.

  50-99 лв.                     15 дни             12.50 лв.

  50-99 лв.                     20 дни             16.50 лв.

  50-99 лв.                     30 дни             20.50 лв.

                         

  100-150 лв.                   5 дни             14.50 лв.

  100-150 лв.                 15 дни             22.50 лв.

  100-150 лв.                 20 дни             26.50 лв.

  100-150 лв.                 30 дни             31.50 лв.

                         

  151-200 лв.                   5 дни             10.50 лв.

  151-200 лв.                 15 дни             22.50 лв.

  151-200 лв.                 20 дни             30.50 лв.

  151-200 лв.                 30 дни             44.50 лв.

                         

  201-250 лв.                   5 дни             11.50 лв.

  201-250 лв.                 15 дни             35.50 лв.

  201-250 лв.                 20 дни             46.50 лв.

  201-250 лв.                 30 дни             70.50 лв.

                         

  251-300 лв.                   5 дни             12.50 лв.

  251-300 лв.                 15 дни             38.00 лв.

  251-300 лв.                 20 дни             50.50 лв.

  251-300 лв.                 30 дни             76.00 лв.

                         

  301-350 лв.                   5 дни             16.00 лв.

  301-350 лв.                 15 дни             42.50 лв.

  301-350 лв.                 20 дни             56.50 лв.

  301-350 лв.                 30 дни             85.00 лв.

                         

  351-400 лв.                   5 дни             18.00 лв.

  351-400 лв.                 15 дни             45.50 лв.

  351-400 лв.                 20 дни             60.50 лв.

  351-400 лв.                 30 дни             91.00 лв.

                         

  401-500 лв.                   5 дни             20.00 лв.

  401-500 лв.                 15 дни             48.00 лв.

  401-500 лв.                 20 дни             64.00 лв.

  401-500 лв.                 30 дни             96.00 лв.

                         

  501-600 лв.                   5 дни             22.50 лв.

  501-600 лв.                 15 дни             53.00 лв.

  501-600 лв.                 20 дни             70.50 лв.

  501-600 лв.                 30 дни             106.00 лв.

   

   

  Заем до 1500лв:

   

  Сума на кредита     Срок на кредита     Период           Такса

   

  500-600 лв.                 3 месеца                     30 дни             70.00 лв.

  500-600 лв.                 6 месеца                     30 дни             49.00 лв.

  500-600 лв.                 9 месеца                     30 дни             38.50 лв.

  500-600 лв.                 12 месеца                   30 дни             26.50 лв.

                                     

  601-800 лв.                 3 месеца                     30 дни             80.00 лв.

  601-800 лв.                 6 месеца                     30 дни             61.50 лв.

  601-800 лв.                 9 месеца                     30 дни             47.50 лв.

  601-800 лв.                 12 месеца                   30 дни             31.00 лв.

                                     

  801-1000 лв.               6 месеца                     30 дни             56.00 лв.

  801-1000 лв.               9 месеца                     30 дни             49.00 лв.

  801-1000 лв.               12 месеца                   30 дни             37.00 лв.

                                     

  1001-1500 лв.             6 месеца                     30 дни             61.50 лв.

  1001-1500 лв.             9 месеца                     30 дни             56.00 лв.

  1001-1500 лв.             12 месеца                   30 дни             49.00 лв.

   

  *Срокът на удължаването на кредит или вноска по кредит започва, считано от падежната дата на задължението.

   

   

  2. Такса зa издаване на удостоверение за актуален дълг или липса на дълг  - 20,00 (двадесет) лева с включен ДДС за всяко удостоверение.

   

  3. Такса за изпращането на писма до Кредитополучатели със задължения с настъпил падеж преди повече от тридесет дни.

  Съгласно точка 3.4.2. от Общите Условия на договора за Кредит – 15,00 (десет) лева с включен ДДС за всяко изпратено писмо.